MERSİN ECZACI ODASI TEB'DEN 2018 YILI ANAYASA MAHKEMESİ SÖZLEŞME BAŞVURULARI HAKKINDA

2018 YILI ANAYASA MAHKEMESİ SÖZLEŞME BAŞVURULARI HAKKINDA

            30.03.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 71 inci maddesinde yer alan "Başkan ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde Mahkeme bütçesinden ödenir." ibaresi gereğince , T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Birliğimiz arasında 27.03.2018 tarihinde, "Anayasa Mahkemesi Meslek Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ü imzalanmıştır.

            Sözleşme bedeli  50 TL olup, Kurum ile sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın Odamıza dilekçe ile başvuru yapabileceklerini bildirir,

              Bilgilerinize sunarız.

 

            

12.04.2018 - Okunma Sayısı : 200