MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN 2018 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR

2018 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR

   2018 Yılı SGK ve Tıbbi Malzeme Temini sözleşmelerinin 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Kuruma teslim edilmesi gerektiğinden Eczacılarımızın ekteki başvuru formu ve dilekçe ile 10 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar  Merkez’de Odamıza (kaşe ile şahsi başvuru)  İlçelerde Temsilciliklere başvuru yapmaları gerekmektedir. (15 Mayıs sonrasındaki başvurular eczacılar tarafından Kuruma teslim edilecektir.)

    Sözleşmeler Odamıza ulaşmış olup, sözleşme başvuru sırasında eczacılarımızın sözleşme bedelini  ödemeleri gerekmektedir. Eczanelerden Tıbbi Malzeme Temini Sözleşmesi yapmak isteyen meslektaşlarımıza sözleşmeler ücretsiz verilecek olup, başvuru sırasında sözleşme eki belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

 SGK Sözleşme Bedelleri aşağıda sunulmuştur.

 

1.Kademe Sözleşme Formu   %0 indirim 

 0 - 230.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler              150,00 TL

230.001 – 460.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler    250,00 TL 

460.001 – 805.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler    350,00 TL 

2.Kademe Sözleşme Formu   %0,75 indirim 

805.001 - 1.035.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler      450,00 TL

3.Kademe Sözleşme Formu   %2,20 indirim 

1.035.001 –1.380.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler    500,00 TL 

1.380.001-1.725.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler     550,00 TL 

4.Kademe Sözleşme Formu   %2,75 indirim 

1.725.001 TL ve üzeri hâsılatı olan eczaneler                            550,00 TL 

 

Sözleşme eki belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

 İlaç Temin Protokolün “Sözleşmenin yenilenmesi halinde” maddesi gereği sözleşme eki belgeler başvuru ile Odamıza iletilecektir.

 - Değişiklik olması (nakil, eczane isim değişikliği) halinde ruhsat fotokopisi,

 - Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan 2017 yılı hasılatını gösteren  onaylı EK/5 formu

 - Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Odamız tarafından hazırlanacaktır)

 - Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

 - Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,(Odamız tarafından hazırlanacaktır)

- Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

 - Kuruma hitaben dilekçe (ektedir.)

 

 Tıbbi Malzeme Temin Protokolün “Sözleşmenin yenilenmesi halinde” maddesi gereği sözleşme eki belgeler başvuru ile Odamıza iletilecektir.

 - Değişiklik olması (nakil, eczane isim değişikliği) halinde ruhsat fotokopisi,

 - Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Odamız tarafından hazırlanacaktır)

 - Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

 - Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,(Odamız tarafından hazırlanacaktır)

- Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

 - Kuruma hitaben dilekçe (ektedir.)

KURUMA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ODAYA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TIBBİ MALZEME KURUMA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TIBBİ MALZEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

07.05.2018 - Okunma Sayısı : 1667