MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN ÇALIŞMA RAPORU CD DAĞITIMI HAKKINDA

ÇALIŞMA RAPORU CD DAĞITIMI HAKKINDA

            Bir dönemi daha bitirirken geçtiğimiz yıl içerisinde Odamızın yapmış olduğu çalışmaları kapsayan Çalışma Raporumuz, CD formatında hazırlanarak  siz değerli üyelerimize dağıtımı yapılmaktadır.

             Ayrıca; çalışma raporuna http://www.meo2017.com/ adresinden online olarak da ulaşabileceğinizi bildirir,

            Aşağıdaki gündem ile 23.09.2017 tarihinde saat 13:00'de toplanılacak olan 2017 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda buluşmak dileğiyle,

            Saygılarımızla.

                                               

            2017 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı Gündemi

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Saygı Duruşu
 3. Kura ile üç kişilik Tasnif Kurulu’nun belirlenmesi
 4. Kongre Başkanlık Divanı’nın Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, İki Yazman)
 5. Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporlarının Genel Kurul’a sunulması
 6. Mersin Eczacı Odası İktisadi İşletme Hesap ve Çalışma Raporlarının Genel Kurula sunulması
 7. Denetleme Kurulu Raporu’nun Genel Kurul’a sunulması
 8. Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi
 9. Yönetim Kurulu Hesap ve Çalışma Raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 10. Denetleme Kurulu Raporunun ibra edilmesi
 11. Temsilcilik Giderleri ve Tefriş Fonu oluşturulması
 12. Mesap Bileşeni Odaların tek çatı altında toplanması amacıyla inşa edilecek yerleşkenin yapım aşamasındaki tüm işlemler ile inşaat yapımı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
 13. Tahmini Bütçenin sunulması ve onayı
 14. Dilek ve öneriler
 15. 24.09.2017 Pazar günü yapılacak Seçimlerde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve TEB Büyük Kongre Delegeliğinin asil ve yedek üyeliği için aday olacakların belirlenmesi,

             16- Kapanış.

 

            24.09.2017 SEÇİMLER ;

                        Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve TEB Büyük Kongre Delegeleri asil ve yedek üyelerinin seçimleri (09:00 – 17:00 saatleri arasında Oda Binamız Nur Işık Boyacıgiller Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

 

11.09.2017 - Okunma Sayısı : 653