MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN - İLAÇ SUİİSTİMALİ, KAYBOLAN REÇETELER, SAHTE REÇETELER, KAYBOLAN KAŞE

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN - İLAÇ SUİİSTİMALİ, KAYBOLAN REÇETELER, SAHTE REÇETELER, KAYBOLAN KAŞE

 

·Kaybolan Reçeteler

Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğinde kullanılan 14-LB 806269 seri numaralı kırmızı reçetenin son nüshasının kaybolduğu,

Niğde İli Hidayet OKAY ASM'de görev yapan Dr. H. De.. AL.. EL..'a zimmetli olan 15.YA.388813 ile 15.YA.388900 seri numaralar arasındaki yeşil reçete nüshalarının kaybolduğu,

Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda kullanılan 659481-659482-659483 seri numaralı yeşil reçetelerin kaybolduğu bildirilmiştir.

 

·İlaç Suiistimali

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'ne Ta.. BU.. (T. C. No - 1291...) ve On.. ÇE... (T. C. No - 1967...) isimli hastaların acil servise çoklu kez Aldolan (petidin) yapılması talebi ve ağrı şikayeti ile başvurdukları, bu iki kişinin ilacı kötüye kullanımı olabileceği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Tekirdağ İlinde faaliyet gösteren eczaneler tarafından yapılan bildirimlerin; Ha.. ÖZ.. (T. C. No - 2450...) ve At... ÖZ... (T. C. 2593...) isimli hastaların muayene ücretinin çok olduğunu ifade ederek ücretli Aferin Kapsül almak için nöbet esnasında başvuru yaptıkları yönünde olduğu, Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede suiistimal olabileceği kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir.

Isparta İli Isparta Iyaş Fatih ASM'de görev yapan aile hekimi Uzm. Dr. Ay.. AK.... tarafından yapılan bildirim;  Üm... TI... (T. C. NO - 3783...) isimli hastanın  "Katarin Forte" isimli ilaçla ilgili olarak suiistimal yaptığı kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir.

Tokat İli Gaziosmanpaşa Üniv. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin bildirimi üzerine yapılan bildirimde; Ala... TA.... (T. C. NO- 4512.....), Se... NU... (T. C. NO- 1094....), Şe.. ŞE... (T. C. NO- 2291...) isimli hastaların acil servise çoklu kez Aldolan yapılması talebi ve ağrı şikayeti ile başvurduğu ve suiistimal olabileceği kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir.

Ankara İli Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılan bildirim; Me.. Bu... ÇE... (T. C. No - 1107...) hastanın 22.12.2017-29.01.2018 tarihleri arasında ilaç-madde bağımlılığı tedavisi gördüğü, adı geçen hasta ve 1. derece akrabalarına bağımlılık potansiyeli olan ilaçların reçete edilmesinin sakıncalı olduğu yönündedir.

Nevşehir ,İli Derinkuyu TSM'ye bağlı 50.04.07 no'lu Aile Hekimliği biriminde görev yapan Uzm. Dr. Me.. Ko.. BO.... tarafından yapılan bildirim, To.. ÖZ.... (T. C. No- 5151....) Lyrica 300mg 2x1 pozolojide ilaç yazdırma durumuyla ilgili ilaç suiistimali şüphesi oluştuğu yönündedir.

Ordu İli Ulubey Devlet Hastanesinde görevli Dr. E.. DE... tarafından yapılan bildirim; Ad.. YIL... isimli hastanın Lyrica isimli ilacı suiistimal ettiği kanaati oluştuğu yönünde olup, adı geçen kişi ve yakınlarına bağımlılık potansiyeli olan ilaçların reçete edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Zonguldak İli Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve araştırma Merkezi Beyin ve sinir Cerrahisi Anabilim Dalı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılan bildirimde; Se... ÇI... (T. C. No- 4080....)  , İb.. ÇI... (T. C. No- 4079....)  ve Şa... ÇI... (T. C. No- 4080....) isimli hastaların Pregabalin etken maddesi içeren ilaçları suiistimal ettikleri kanaati oluştuğu yönündedir.

Eskişehir İli SSGM tarafından gönderilen yazıda, Ta... DO... (T. C. No- 1833....)  isimli şahsın Aldolan Ampul yazılı reçetesine ilişkin doz düzeltme talebinde bulunduğu, Medula hastane ve eczane sisteminde yapılan incelemede ilgili kişinin Aldolan Ampul, Pethidine Ampul ve Fentanyl Ampul isimli ilaçları suiistimal ettiği yönünde kanaat oluştuğu bildirilmiştir.  

Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Ziya Gökalp ASM'de görev yapan Dr. Ke... YIL... tarafından yapılan bildirim; Yu... KA.... (T. C. No- 1238....) isimli hastanın son 3-4 aydır her ay 4-5 defa muayeneye geldiği, her defasında Apranax Plus, Gripamol Tablet ve Geralgine Plus Tablet adlı ilaçları kendi adına ve yakınlarına yazdırmak istediği ve çalışmış olduğu kurumdaki arkadaşlarının bu kişinin ilaçları toplu şekilde, gereğinden fazla kullandığını söylemeleri neticesinde ilaçları suiistimal ettiği yönündedir.

Niğde İli Çiftlik İlçe Devlet Hastanesinde acil servisinde görev yapan Dr. Ha.. Er.. TA....'ın Mu... AL... (T.C. NO - 3212....) isimli hastanın Aldolan adlı ilacı suiistimal ettiği kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir. 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'ne Ta... BU... (T. C. No - 1291....) ve O... ÇEL.... (T. C. No - 1967....) isimli hastaların acil servise çoklu kez Aldolan (petidin) yapılması talebi ve ağrı şikayeti ile başvurdukları, bu iki kişinin ilacı kötüye kullanımı olabileceği kanaati oluştuğu bildirilmiştir.

Tekirdağ İlinde faaliyet gösteren eczaneler tarafından yapılan bildirimlerde; Ha.. ÖZ... (T. C. No - 2450....) ve At... ÖZ... (T. C. 2593....) isimli hastaların muayene ücretinin çok olduğunu ifade ederek ücretli Aferin Kapsül almak için nöbet esnasında başvuru yaptıkları yönünde olup, Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede suiistimal olabileceği kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir.

Isparta İli Isparta Iyaş Fatih ASM'de görev yapan aile hekimi Uzm. Dr. Ay.. AK.... tarafından yapılan bildirimde Ümmahan TIĞLI (T. C. NO - 3783....) isimli hastanın  "Katarin Forte" isimli ilaçla ilgili olarak suiistimal yaptığı kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir.

Isparta İli Isparta Iyaş Fatih ASM'de görev yapan aile hekimi Uzm. Dr. Ay.. AK.... tarafından yapılan bildirimde Gü... DE... (T. C. NO - 5188....) ve Nuren İBİŞLER (T. C. NO - 5196....) isimli hastaLARIN   "Katarin Forte" isimli ilaçla ilgili olarak suiistimal yaptığı kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir.

 

·Sahte Reçeteler

Konya ili Özel akademi Meram Hastanesi hekimlerinden Psikiyatrist Uzm. Dr. İl.. NAZ.... adına sahte kaşe kullanılarak reçete hazırlandığı tespit edildiği bildirilmiş olup, ilgili doktor kaşesi ile düzenlenen reçetelerde hekimle irtibata geçilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Erzincan'da faaliyet gösteren eczaneler tarafından Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan sözlü bildirimler; Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Ef.. Mu... BAK...'nın bilgisi dışında "Pregabalin" etken maddeli Lyrica 300mg. Kapsül" adlı ilacı içeren iki adet sahte reçetenin düzenlendiğinin tespit edildiği yönündedir.  

Kocaeli İli İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Fe... İZ...'in kendisinin izni ve bilgisi dışında imzası ve kaşesi taklit edilerek 05-KA 096771 seri nolu kırmızı reçete düzenlendiği, 05 KA 096776 - 05 KA 096777 (bir nüsha eksik) - 05 KA 096780 - 05 KA 096788 - 05 KA 096791 - 05 KA 096793 - 05 KA 096795 (bir nüsha eksik) seri no'lu reçetelerin de kayıp olduğu bildirilmiştir.

İstanbul İli Ataşehir İlçesinde muayenehanesi bulunan KBB Uzm. Prof. Dr. Mu.. SA...'nın adının kullanılarak üzerinde "Özel Muayenehane Kadıköy-İstanbul" ifadesi bulunan kaşe ile düzenlenip içeriklerinde Aferin Kapsül ve Novalgin tablet yazılı 2 adet reçetenin sahte olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.

Konya İlinde faaliyet gösteren Özel Konya Farabi Hastanesinde Fizik Tedavi ve Reh. Uzmanı olarak çalışan Dr. Os.. TÜ... adıyla düzenlendiği görülen 27.02.2018 tarihli reçetelerin 3 adet reçetenin sahte olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.

·Kayıp Kaşe

Mersin İli Şehir Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Yu... ALİ...'nun kaşesinin kaybolduğu bildirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2018 - Okunma Sayısı : 289