MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN ODAMIZIN 2017 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

ODAMIZIN 2017 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

         Değerli Meslektaşlarımız;

            Odamızın 2017 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu 16.09.2017 Cumartesi günü Mesudiye Mh. 112. Cd. No:39/B Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Oda binamızın Nur Işık Boyacıgiller toplantı salonunda, 13:00 – 18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Ancak yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23.09.2017 Cumartesi günü yukarıdaki adreste bulunan Oda binamızın toplantı salonunda 13:00 – 18:00 saatleri arasında, çoğunluğa bakılmaksızın, aşağıdaki gündemle Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Seçimler ve oy kullanımı ise 24.09.2017 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında yine yukarıdaki adreste bulunan  Oda binamızın Nur Işık  Boyacıgiller toplantı salonunda yapılacaktır.

 

            2017 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı Gündemi

1- Yoklama ve Açılış
2- Saygı Duruşu
3- Kura ile üç kişilik Tasnif Kurulu’nun belirlenmesi
4- Kongre Başkanlık Divanı’nın Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, İki Yazman)
5- Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporlarının Genel Kurul’a sunulması
6- Mersin Eczacı Odası İktisadi İşletme Hesap ve Çalışma Raporlarının Genel Kurula sunulması
7- Denetleme Kurulu Raporu’nun Genel Kurul’a sunulması
8- Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi
9- Yönetim Kurulu Hesap ve Çalışma Raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
10- Denetleme Kurulu Raporunun ibra edilmesi
11- Temsilcilik Giderleri ve Tefriş Fonu oluşturulması
12- Mesap Bileşeni Odaların tek çatı altında toplanması amacıyla inşa edilecek yerleşkenin yapım aşamasındaki tüm işlemler ile inşaat yapımı için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
13- Tahmini Bütçenin sunulması ve onayı
14- Dilek ve öneriler
15- 24.09.2017 Pazar günü yapılacak Seçimlerde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve TEB Büyük Kongre Delegeliğinin asil ve yedek üyeliği için aday olacakların belirlenmesi,
16- Kapanış.

            24.09.2017 SEÇİMLER ;

                        Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve TEB Büyük Kongre Delegeleri asil ve yedek üyelerinin seçimleri (09:00 – 17:00 saatleri arasında Oda Binamız Nur Işık Boyacıgiller Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

 

                Not: Eczacı Odaları Genel Kurullarına mazereti nedeni ile katılamayan üyeler mazeretlerini Oda Genel Kurul toplantısının bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Oda Yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilen üyeler, 6643 sayılı yasanın 8. maddesi gereği yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2017 - Okunma Sayısı : 1031