MERSİN ECZACI ODASI ODAMIZDAN SAHTE KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİ HAKKINDA!!

SAHTE KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİ HAKKINDA!!

Değerli Meslektaşlarımız,

SGK Adana SSGM Müdürlüğü’ne yapılan bildirimler sonucu bazı özel hastane ve tıp merkezlerinden sahte kan ürünü rapor ve reçetelerinin çıktığının tespit edildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu nedenle meslektaşlarımızın bu tür rapor ve reçetelerin karşılanması sırasında SGK’dan onay alınması için Odamıza bilgi vermelerinin olası mağduriyetleri önleyeceğini bildirir,

Bilgilerinize sunarız.

05.09.2017 - Okunma Sayısı : 833