MERSİN ECZACI ODASI TEB'DEN T. C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAK SAHİPLERİNE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL HAKKINDA

T. C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAK SAHİPLERİNE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL HAKKINDA

            06/04/2018 tarihli 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı KDV Kanunu, Bazı Kanunlar ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanun ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek Madde 22 "Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı olarak atanmış olanlar ile Orgeneral/Oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre almakta olanlar ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçelerinden ödenir." hükmüne istinaden 24.04.2018 tarihinde, T.C. Genelkurmay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında "Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Hak Sahiplerine Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır.

            Sözleşme bedeli  50 TL olup, Kurum ile sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın Odamıza dilekçe ile başvuru yapabileceklerini bildirir,

             Bilgilerinize sunarız.

 

30.04.2018 - Okunma Sayısı : 181