MERSİN ECZACI ODASI TEB'DEN YÜKSEK İSKONTO UYGULAMALARI HAKKINDA

YÜKSEK İSKONTO UYGULAMALARI HAKKINDA

   Birliğimize çeşitli kuruluşlar tarafından, eczacılarımız ile münferit anlaşmalar yapıldığı ve yapılmak istendiği, bu anlaşmalar kapsamında üyelerimizin zararına olacak şekilde yüksek oranlarda iskontolar istendiği konusunda bildirimleri ulaşmaktadır. Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Kararları ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nin görevlerini tanımlayan 39. Maddesinin (j) bendi "Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak" hükmü gereğince, Merkez Heyetimiz tarafından, kurum ve kuruluşlar ile uygun şartlarda protokol imzalanması yönünde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

        Uygulama birliğini korumak adına, çeşitli kuruluşlarla münferit anlaşma imzalanmasının uygun olmayacağı hatırlatır, aksi halde 6643 Sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemlerin yapılabileceğini bildirir,

         Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

04.04.2018 - Okunma Sayısı : 575